Terra certa i terra falsa

“En la Tierra Falsa todos los habitantes mienten siempre. En la Tierra Cierta todos los habitantes dicen siempre la verdad. Un extranjero se encuentra atrapado en una habitación que tiene dos puertas, una puerta lleva a la libertad y la otra no. Las puertas están custodiadas por un carcelero de la tierra Falsa y otro […]

L’ENIGMA DELS RELLOTGES DE SORRA

Per resoldre el següent enigma: “¿Cómo se puede cronometrar un tiempo de 9 minutos utilizando dos relojes de arena, uno de 4 minutos y otro de 7 minutos?”, omple la taula: Ho expliquem amb paraules: Posem els dos rellotges alhora, de manera que en el primer queden els 4 minuts i en el segon els […]

EL TEOREMA DE FERMAT

 El famós teorema de Fermat diu que si n és un nombre natural major que 2, no és possible trobar nombres enters a,b i c, que compleixin la següent igualtat: an + bn = cn  Comprova que si n=2 no és cert. És a dir, troba un parell d’exemples on a²+b²=c². Et  recorda a algun […]

Els tres interrruptors i la bombeta.

“En el interior de una habitación herméticamente cerrada hay una bombilla, y fuera de la habitación hay tres interruptores. Sólo uno de los tres enciende la bombilla. Mientras la puerta esté cerrada, puedes pulsar los interruptores las veces que quieras, pero al abrir la puerta hay que decir cuál de los tres interruptores es el […]

El codi binari

a) Quantes xifres apareixen a la seqüència de uns i zeros del següent enigma?Reconeixes aquest nombre com a un nombre quadrat? Apareixen 169 xifres. Sí que es reconeix com a nombre quadrat perquè 13×13 dóna 169. b) Representa’ls en una quadrícula 13×13 seguint l’ordre i pinta d’un color les caselles que tenen un 1.  c) Per […]

Enigma de les tres caixes

“Un pastelero recibe tres cajas opacas. Una caja contiene caramelos de menta, otra caramelos de anís, y otra un surtido de caramelos de menta y de anís. Las cajas tienen etiquetas que ponen ‘caramelos de menta’, ‘caramelos de anís’ o ‘mezclados’, pero el pastelero recibe el aviso de que todas las cajas están mal etiquetadas. […]

Matemàtiques, per a què?

Què et sembla la frase que diu Pascal: “Lo que es un problema es que los matemáticos malgasten su vida en tonterías que no tienen aplicación práctica”. Hi estàs d’acord? Creus que les matemàtiques són tonteries que no tenen aplicació pràctica? Posa 3 exemples d’aplicació de les matemàtiques en la vida real. Pots ajudar-te de […]

Pitàgores, el nostre matemàtic preferit.

  La barca amb la que creuen el llac es deia Pitagoras, nom també d’un matemàtic famós. De quina època i d’on era Pitagoras?   Pitàgores era un filòsof i matemàtic grec que va néixer al 570 a.C. fill d’un comerciant de Samos. Va viatjar a Egipte, Fenicia, Babilionia i Itàlia, on va fundar a […]

EL PRIMER ENIGMA

L’enigma que permet l’accés a la reunió amb les ments matemàtiques més brillants és el següent: “Quin és el patró que segueixen aquests nombres?”                   5 – 4 – 2 – 9 – 8 – 6 – 7 – 3 –         · Quina […]