El codi binari

a) Quantes xifres apareixen a la seqüència de uns i zeros del següent enigma?Reconeixes aquest nombre com a un nombre quadrat? Apareixen 169 xifres. Sí que es reconeix com a nombre quadrat perquè 13×13 dóna 169. b) Representa’ls en una quadrícula 13×13 seguint l’ordre i pinta d’un color les caselles que tenen un 1.  c) Per […]